Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

İşlem Hakkında Kısa Bilgi:

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) : Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin, çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ve teknoloji alternatiflerinin saptanarak değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve denetlenmesinde sürdürülecek çalışmaları belirlemek amaçlanmaktadır. Emisyon İzni

Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2004 tarih ve 472 sayılı yazısı ile, Valiliklerce, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvurular için; söz konusu projelerin,

– Ek I ve Ek II Listelerinde yer alıp almadığına,

-Geçici Maddeler kapsamında bulunup bulunmadığına

-Ek 2 Listesindeki projeler için ;
“ÇED Gereklidir” ya da “ÇED Gerekli Değildir”kararı vermeye bakılarak görüş verilmektedir. ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen projeler ile ilgili işlemler Bakanlığımızca yürütülmektedir. Çed Raporu
Başvuru Koşulları:

ÇED Yönetmeliği
a) EK-I listesinde yer alan projeler
b) EK-II listesinde yer alan projeler
(kurulu veya planlanan projeler) Akyaka Apart

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: